Affärs- och kontorsmiljöer

Nikkarit har tillräckligt med resurser att möta även korta tidplaner i stora projekt. Våra resurser möjliggör snabbt och effektivt genomförande. Med hjälp av Nikkarit finns de nya lokalerna tillgängliga för din verksamhet snabbast möjligt.

Vi kan erbjuda montering av följande:

• Trälister
• Fönstersmyg
• Tamburdörrar
• Lätta innerdörrar
• Metallister