Under det senaste året har man sett stora förändringar i byggbranschen då tillgång till material har försämrats, detta har lett till problem med materialpriser samt logistik. I denna situation är det extremt viktigt med leverantörer som kan säkerställa material och utföra jobben enligt planerat.

Nikkarit group har reagerat på dessa utmaningar gällande material problem genom att investera i nya lagerutrymmen i Finland. Lagerlokalerna ser man som en investering för framtiden för att kunna säkerställa material till våra kunder.

I Sverige använder Nikkarit AB till 85% sig av svenskt listmaterial, resten levereras  från Finland. I Sverige används främst inhemska leverantörer för inköp av listmaterial, vårat centrallager i Stockholm har kapacitet att försörja produktionen under 1-2 månads tid. Vid större störningar i materialtillgång lokalt finns möjlighet att få stöd från det finska Centrallagret för att säkerställa produktionen även i Sverige.

När det gäller materialpriser samt tillgång till material, är det bra att komma ihåg att det dyraste jobbet är det som man inte klarar av att utföra.

Jens Brostöm, VD för Nikkarit AB

Det är viktigt för oss att ta hand om våra kunder. Med nya lager i Finland kan vi säkerställa att vi kan leverera material oavsett marknadsläge till våra kunder och utföra jobben enligt tidsplaner. Vår plan för framtiden är att också bygga nya och större lagerlokaler i Sverige utöver det vi har i dagsläget. Noterar Jens Broström, VD för Nikkarit AB

» Tillbaka