Vägglössen ökar i Sverige – Nikkarit var med på Nordic Property Expo i Göteborg för presentera vår golvsockel med inbyggt förebyggande skydd mot vägglöss som vi utvecklat tillsammans med Nattaro Labs. Den ger ett långsiktigt skydd mot vägglöss i fastigheter. Vi demonstrerade effekten med levande vägglöss i ett akvarium vilket genererade stort intresse från besökare – ta kontakt med oss för mer information.

IMG_2444 IMG_2445 IMG_2446 IMG_2440

» Tillbaka