Sedan 2010 har större fönster blivit vanligare i nästan alla byggnader. Stora fönster är modernt och mycket naturligt ljusinsläpp förknippas ofta med god boendekomfort. För att säkerställa att stora fönster kan monteras på ett optimalt sätt krävs god yrkeskunnighet. För att ta reda på hur denna trend påverkar produktionen, diskuterar vi det med Juuso Mattila, som är Arbetsledare på Nikkarits fönsteravdelning. 

Projektet sätter ramarna för fönster-installationsarbetet 

Stora fönster förknippas ofta med moderna nybyggen. Rymliga och ljusa fastigheter har också en tendens att säljas bättre än andra. Mattila tror själv att det är de estetiska aspekterna som har påskyndat framväxten av fönstertrenden. “Jag tror att trenden är följden av den stilförändring vi sett över tid. Att installera stora fönster kan inte sägas vara den billigaste lösningen, så orsaken ligger nog snarare i de utseendemässiga aspekterna,” säger Mattila. 

Det är inte alls ovanligt att nyare lägenheter förses med en fönsteryta på nästan hela rummets höjd. Men lägenheten i sig påverkar vilken typ av fönster som kan installeras. I små lägenheter sätts det in större fönster, eftersom lagen bestämmer storleken på fönsterytan i förhållande till golvytan. I vissa objekt måste man beakta lägenhetens läge. ”Byggs den till exempel mot en järnväg, är ljudisoleringskraven för fönstren högre än vanligt. I dessa fall kan bara vissa typer av produkter väljas för det projektet,” säger Mattila. 

Juuso Mattila, som är Arbetsledare på Nikkarits fönsteravdelning.

Förutom yrkeskunskaper krävs att fönsterinstallatörer är fysiskt vältränade 

En ökad efterfrågan på större fönster har också inneburit utmaningar för fönstermontörerna. ”Det första man tänker på är förstås den ökade tyngden i det rent fysiska arbetet, som också påverkar arbetssäkerhetsaspekterna. Man kan säga, att arbetet förut inte krävde så god fysik av arbetarna, men nu krävs god fysisk kondition för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt.” 

När fönsterelementen växer i storlek, ökar också deras relativa vikt betydligt. Exempelvis väger en balkongdörr i snitt cirka 100 kg och ett 2×2 meter högt fönster som monteras intill en balkongdörr, cirka 120-200 kg. Fönstrets vikt beror på produkttypen, ifall det är öppningsbart eller fast, samt decibelklassificeringen. Att arbeta med sådana element kräver särskild noggrannhet, och betydelsen av till exempel ergonomiska lyfttekniker är uppenbar. 

Ökningen av fönstrens storlek återspeglas i hela produktionskedjan 

Förutom fysisk kondition krävs att fönstermontör har goda yrkeskunskaper. “Noggrannhet och precision är obligatoriska egenskaper hos en fönstermontör. Samtidigt framträder också min egen roll, eftersom jag till exempel ansvarar för att själva öppningen där fönstret skall monteras är sådan att dessa stora fönster kan monteras säkert,” säger Mattila. 

I takt med att storleken på fönstren ökar, belyses även logistikkedjans funktionalitet. ”Till exempel så sker byggandet av stommen till ett flerbostadshus vanligtvis på ett dagligt schema. Om stora fönster inte kan levereras till planerat leveransdatum så uppstår problem med logistiken av fönstren upp i huset.” 

”Redan i planeringsstadiet av byggprojektet bör man uppmärksamma faktumet att fönstren levereras i tid. Monteringsarbetet underlättas också av att fönstren lyfts in i rätt lägenheter. Då undviker man obehagliga överraskningar, som att stora fönsterelement inte får plats i lägenhetens dörröppning,” tipsar Mattila. 

Otillräcklig information till boende om underhållsrutiner för stora fönster 

Även om stora fönster i fastigheter ger ett stilfullt intryck, så är bostadsköpare sällan medvetna om de lagar som är förbundna med dem. Exempelvis är temperatursvängningarna ofta större i sådana fastigheter. Dessutom är underhållet av stora fönster mer krävande. “Baserat på min erfarenhet skulle jag säga att de inneboende sällan har tillräckligt med kunskap om ämnet. Dessa fönster kan till exempel inte lämnas hängande efter öppning, utan fönstren måste stöttas direkt efter öppning, till exempel med hjälp av fönsterstöd,” instruerar Mattila. 

Det finns också seglivade föreställningar förknippade med stora fönster, vilket Mattila vill förtydliga. ”Den vanligaste uppfattningen är att det stora fönstret kan öppnas lika lätt och enkelt som ett litet fönster. Men att öppna ett stort fönster som är korrekt installerat kräver lite kraft.” Detta beror på att det tunga fönsterelementet vilar mot karmen, eftersom gångjärnen ensamma inte klarar av att bära fönstrets vikt. ”Som en tumregel gäller att ju större fönsterrutan är, desto mer kraft behövs för att öppna den,” sammanfattar Mattila. 

Anpassning till trenden kommer att kräva utvecklingsarbete även i fortsättningen 

De stora fönstrenas utbredning har lett till en utveckling av arbetsmetoder och verktyg. Samarbete mellan olika parter är av stor vikt för att optimera till exempel produkternas och logistikkedjornas hållbarhet. ”Vi har tillsammans med fönstertillverkarna övervägt vilka faktorer som kan göra produkterna hållbara och funktionella så att de kan finnas med i många år framöver,” säger Mattila. 

”I samband med de årliga reparationerna har man observerat utmattning i karmarna. Med andra ord behöver dessa stora fönster särskilt stöd. Utifrån dessa överväganden har vi tagit fram nya typer av monteringsmetoder som är bättre lämpade för montering av stora fönsterelement. Prototyper har gjorts på dessa, och vi har redan fått några bra resultat.”

De stora fönstren är alltså en trend av idag, men vi ser att det finns andra perspektiv på fenomenet. Trenden förväntas dock inte trappa av i framtiden och därför behövs fortfarande en aktiv utveckling av arbetet med dessa. ”Även om jag personligen gillar de stora och fina fönstren, väcker de lite motstridiga tankar ur professionell synvinkel. Men med en noggrann planering ger inte monteringen av större fönster för mycket huvudvärk,” avslutar Mattila. 

» Tillbaka