Har du någonsin undrat hur en dörrmontörs arbetsdag ser ut? Låt oss berätta för dig!

Eftersom dörrmontörens arbetsdag bäst beskrivs av dörrmontören själv har vi i samband med detta intervjuat Tume, som jobbar som dörrmontör på Nikkarit.

Intervjun sker på en byggarbetsplats där Tume just nu arbetar med en skjutdörrsinstallation. Arbetet är rutinmässigt, då han har arbetat som dörrmontör i ett och ett halvt år. –”Ja, efter att monterat dörrar i ett och ett halvt år så går detta utav en vana redan, även fast jag inte hade någon erfarenhet av byggbranschen innan jag började på Nikkarit,” säger Tume.

Nikkarit skräddarsyr utbildningen av nya montörer alltid efter varje montörs kompetens och erfarenhet. I början jobbar nya montörer med mer erfarna kollegor, så att hjälp finns alltid tillgängligt vid behov. “Utbildningen gav en god uppfattning om en dörrmontörs arbete, men i själva verket är det här en grej som du lär dig bäst genom att själv bara börja göra det!” säger Tume.

En dörrmontörs arbete kräver planering

Vanligtvis börjar dörrmontörens arbetsdag klockan 07.00, när montören anländer till bygget. På Nikkarit arbetar dörrmontören på olika byggen, såväl nybyggnationer samt renoveringsprojekt. Innan dörrmontören kommer till den nya byggarbetsplatsen går Nikkarits arbetsledare igenom bygget tillsammans med platschefen eller byggets arbetsledare. Detta görs tillsammans för att säkerställa ett smidigt arbete och för att undvika extra kostnader.

När montören sedan kommer till byggarbetsplatsen går han till byggets inskrivning för projektet. Efter det går montören och arbetsledaren igenom bygget ute på plats och planerar arbetet. Att planera sitt eget arbete är ett viktigt steg. “Jag planerar faktiskt ett dagligt mål för mig själv varje dag, och när jag har nått målet kan jag åka hem med gott samvete,” säger Tume.

Nikkarit - Dörrinstallatör

Dörrmontage och samarbete med bygget

Det bör inte komma som en överraskning att dörrmontörens arbetsdag inkluderar monteringsarbete av olika typer av dörrar. Vanligtvis består dagen av montage av innerdörrar, lägenhetsdörrar, ståldörrar samt tillbehör till dessa. Dessutom utförs isolerings- och tätningsarbeten på dörrar som har dessa krav. ”I praktiken gör dörrmontören allt arbete som ingår i att installera dörren. Variation är bra för ofta går dagarna snabbt och arbetet känns meningsfullt. Utmaningar kommer då och då, men det brukar sluta bra,” skrattar Tume.

Även om dörrmontören mest arbetar självständigt så är arbetet ändå till stor del ett samarbete med platsledningen och sin egen arbetsledare. Enligt Tumes erfarenhet är samarbetet med kunderna smidigt och det behövs alltid hjälp att göra det egna arbetet. “Det märks att Nikkarit har jobbat många år inom branschen och är specialiserade på det dom gör, när jag har jobbat här har många platschefer och arbetsledare redan blivit goda bekanta. Det är alltid trevligt att åka till byggen och kunna hålla stämningen uppe,” säger Tume.

Nikkarit - Dörrinstallatör

Resultatet av arbetet syns på bygget och i lönen

“En dörrmontörs arbete är faktiskt ganska trevligt. Det är utmanande i början, men om du är motiverad lär du dig snabbt och plötsligt kan du montera en hel del dörrar på en dag,” säger Tume. ”Vi har också ett riktigt bra team här, och till exempel nu när jag har en kollega på samma bygge så går dagarna väldigt fort.”

“Det bästa med att vara dörrmontör är flexibiliteten kring arbetstiderna.”

Tume, dörrmontör

”Det bästa med att vara dörrmontör är flexibiliteten kring arbetstiderna. Nikkarit har ett lönesystem som baserar sig på timlön samt en produktionslön vilket gör att du i praktiken kan få extra utöver timlönen beroende på resultatet av ditt eget arbete. Produktionsarbete passar mig, för när målet för dagen är uppnått kan jag gå hem och njuta av min fritid.” En dörrmontörs arbete är därför utmanande men också givande. Resultatet av ditt eget arbete syns konkret både på bygget men också i lönen. ”Genom det här arbetet har jag också lärt mig allt möjligt som har med bygg att göra, så man kan säga att man får någon form av allmän utbildning inom byggbranschen. Nu kan jag åtminstone bygga något hemma också,” skrattar dörrmontören.

På byggarbetsplatsen kan du se vad dörrmontörens jobb är som bäst

Om en dörrmontörs arbete börjar bli intressant, så vilka grejer bör då beaktas? “Det första som jag kommer att tänka på är att du måste kunna vakna tidigt,” ler dörrmontören. ”Och självklart anpassa sig till arbete baserat på produktionslön. En dörrmontörs arbete kräver lite självdisciplin och förmåga att planera vad du gör.” Dessutom nämner dörrmontören också  att man måste vara flitig samt motiverad, och att inte ge upp vid motgångar. “Det är klart att det kommer att finnas ett behov av uthållighet också”, sammanfattar Tume.

I slutet av dagen städas arbetsstället och verktygen samlas ihop. Samtidigt görs egenkontroller  och eventuella äta-lappar. Sedan kan man åka hem.

I slutet av intervjun uppmuntrar Tume alla som är intresserade att pröva på en dörrmontörs arbete. “Det är väldigt roligt när man kan påverka sin egen arbetstid samt lön. Ja, jag skulle åtminstone rekommendera att pröva det här jobbet, på bygget kan du se vad en dörrmontörs jobb är som bäst!”

» Tillbaka