List med skydd mot vägglöss

Kom och besök oss på Property Expo 2018 i Göteborg den 11-12 september! Då kommer Nikkarit att berätta om vår nyutvecklade sockel med inbyggt långtidsverkande skydd mot vägglöss. Som fastighetsägare kan du spara in stora framtida saneringskostnader genom att vid nybyggnation eller som en del av renoveringen installera denna produkt i era fastighetsbestånd. Träffa Nikkarit i monter A01:70 så får du höra mer!

Facebook

» Tillbaka